Xavier LabandeiraA maior parte da miña docencia impártese nos ámbitos de economía pública e ambiental en graos e posgraos da Universidade de Vigo, aínda que tamén son e fun docente noutras universidades e institucións. Todos os materiais docentes que emprego na UVigo están dispoñibles en MooVi (ver abaixo).


Acceso a MooVi
As tutorias (3 horas por semana) han de ser concertadas, en modalidade presencial ou en remoto.