Xavier LabandeiraA maior parte da miña docencia impártese nos ámbitos de economía pública e ambiental en graos e posgraos da Universidade de Vigo, aínda que tamén son e fun docente noutras universidades e institucións. Na actualidade son asesor, despois de ser o seu coordinador durante máis de sete anos, do máster en xestión do desenvolvemento sustentable, un título oficial que busca preparar aos seus alunos para unha rápida e axeitada inserción no mercado laboral.Acceso a faiTIC
Economía dos Servizos Públicos
Economía dos Servizos Públicos
Práctica 8
Economía dos Servizos Públicos
Economía dos Servizos Públicos
Economía dos Servizos Públicos
Economía dos Servizos Públicos
Economía dos Servizos Públicos
Práctica 4
Economía dos Servizos Públicos
Economía dos Servizos Públicos
Economía dos Servizos Públicos
Economía dos Servizos Públicos
Tema 2 (2ª parte)
Economía dos Servizos Públicos
Práctica 1
Economía dos Servizos Públicos
Tema 2 (1ª parte)
Economía dos Servizos Públicos
Tema 1 (2ª parte)
Economía dos Servizos Públicos
Tema 1 (1ª parte)
Economía dos Servizos Públicos
Notas introdutorias
Economía dos Servizos Públicos