Xavier LabandeiraSon catedrático de economía na Universidade de Vigo, onde pertenzo ao grupo de investigación Rede e codirixo a cátedra FENOSA sobre enerxía e desenvolvemento sostible. Na UV imparto docencia de economía pública e ambiental, e coordinei o máster en xestión do desenvolvemento sustentable até 2014. Son tamén director de Economics for Energy, un centro de investigación privado especializado na análise das cuestións enerxéticas. Participado por universidades, empresas e fundacións e cun estreito contacto con institucións similares internacionais, o centro busca crear e transmitir coñecemento riguroso, neutral e útil aos distintos axentes da sociedade española. Formo parte do Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático da ONU (IPCC) para a elaboración do seu Quinto e Sexto Informes de Avaliación (respectivamente completado en abril de 2014 e previsto para xullo de 2021). Asemade, entre 2014 e 2017 dirixín a Florence School of Regulation-Climate no European University Institute de Florencia. A miña investigación sitúase na fronteira entre a economía climática, pública e enerxética. Publico nas principais revistas académicas do meu campo e participo asiduamente, en moitos casos como organizador, en congresos e seminarios académicos. Teño dirixido abundantes teses doctorais e proxectos de investigación, públicos e privados, e realicei estadías en varias universidades internacionais. Sempre perseguín que o meu traballo académico resposte, con rigor e neutralidade, a necesidades sociais e conte cunha ampla difusión.


Descargar CV
Galería de imaxes