Xavier LabandeiraBoa parte do meu tempo adícase a difundir socialmente as conclusións da miña investigación e a fomentar a transferencia do coñecemento no ámbito da economía energética e ambiental. Para iso promovín a creación e dirixo Economics for Energy, un centro de investigación especializado na análise económica das cuestións enerxéticas, e tamén teño adicado un esforzo importante á coordinación (e actualmente asesoramento) do máster en xestión do desenvolvemento sustentable. Creo ademais na utilidade dos Workshops para o avanzo do coñecemento e para a súa difusión entre os axentes interesados, o que explica a miña intensa actividade neste campo. Tento aceitar as invitacións a impartir seminarios ou para asesorar entes públicos ou privados e, na medida do posible, colaboro cos medios de comunicación e escribo no blogue de Economics for Energy e tuiteo sobre os meus temas de especialización.


Descargar CV
La Covid reduce las emisiones de CO2 en España en 2020 pero habrá repunte este año
El Español, 29-06-2021
As emisións de gases contaminantes caeron un 17% en 2020 pero apuntan a unha rápida recuperación
Duvi, 29-06-2021
O Grupo REDE participa nun proxecto que analiza as políticas transformadoras da UE encamiñadas a acadar a neutralidade climática en 2050
Duvi, 28-06-2021
Una compensación justa en la transición verde (How to protect our transition to decarbonization?)
El País, 18-06-2021
"Moitos dos impactos do cambio climático xa están aquí e vanse acrecentar"
Faro de Vigo, 06-06-2021
Entrevista en Camiño de volta
RadioVoz, 26-04-2021
Relegitimar los impuestos
La Voz de Galicia, 25-04-2021
"Temos esta década para mudar as emisións e deter o quecemento"
Faro de Vigo, 22-04-2021
Día da Terra
TVG (Bos días:10.00), 22-04-2021
España ten deberes pendentes no eido da economía verde
Atlántico, 15-04-2021
El talento científico que emerge del agua
Faro de Vigo, 15-04-2021
Hacienda encarga a 17 expertos una reforma para subir el impuesto de sociedades, patrimonio y sucesiones en 2022
El País, 12-04-2021
El "consenso social y territorial" para potenciar la descarbonización
El Español, 13-04-2021
Un paso adelante imprescindible
El País, 08-04-2021
La fiscalidad verde se diluye en los Presupuestos
Cinco Días, 22-01.2021
La sustitución del vehículo privado por transporte público es la medida más eficiente y efectiva en la estrategia de descarbonización
El Periódico de la Energía, 21-01-2021
A substitución do vehículo privado por transporte público é a medida máis eficiente e efectiva na estratexia de descarbonización
Duvi, 21-01-2021