Xavier LabandeiraBoa parte do meu tempo adícase a difundir socialmente as conclusións da miña investigación e a fomentar a transferencia do coñecemento no ámbito da economía energética e ambiental. Para iso promovín a creación e dirixo Economics for Energy, un centro de investigación especializado na análise económica das cuestións enerxéticas. Creo ademais na utilidade dos Workshops para o avanzo do coñecemento e para a súa difusión entre os axentes interesados, tento aceitar as invitacións a impartir seminarios ou para asesorar entes públicos ou privados e, na medida do posible, colaboro cos medios de comunicación e escribo no blogue de Economics for Energy e tuiteo sobre os meus temas de especialización.


Descargar CV
Qué hacer con la fiscalidad de los carburantes de automoción ante la crisis energética (II)
27-03-2022
Qué hacer con la fiscalidad de los carburantes de automoción ante la crisis energética (I)
26-03-2022