Xavier LabandeiraBoa parte do meu tempo adícase a difundir socialmente as conclusións da miña investigación e a fomentar a transferencia do coñecemento no ámbito da economía energética e ambiental. Para iso promovín a creación e dirixo Economics for Energy, un centro de investigación especializado na análise económica das cuestións enerxéticas, e tamén teño adicado un esforzo importante á coordinación (e actualmente asesoramento) do máster en xestión do desenvolvemento sustentable. Creo ademais na utilidade dos Workshops para o avanzo do coñecemento e para a súa difusión entre os axentes interesados, o que explica a miña intensa actividade neste campo. Tento aceitar as invitacións a impartir seminarios ou para asesorar entes públicos ou privados e, na medida do posible, colaboro cos medios de comunicación e escribo no blogue de Economics for Energy e tuiteo sobre os meus temas de especialización.


Descargar CV
PPP and the design of new transport taxes
Madrid, 28-09-2018
Comparecencia ante la Comisión para el Estudio del Cambio Climático (Congreso de los Diputados)
Madrid, 21-03-2018
Impulsando a acción climática nas cidades
Santiago, 06-03-2018
Cambio climático e transición enerxética
Lugo, 05-03-2018
Reforma fiscal verde en España: Reflexiones tras veinticinco años
Bilbao, 25-01-2017
Fiscalidad ambiental y reforma fiscal verde en España: Algunas reflexiones
Tarragona, 18-01-2018