Xavier LabandeiraBoa parte do meu tempo adícase a difundir socialmente as conclusións da miña investigación e a fomentar a transferencia do coñecemento no ámbito da economía energética e ambiental. Para iso promovín a creación e dirixo Economics for Energy, un centro de investigación especializado na análise económica das cuestións enerxéticas. Creo ademais na utilidade dos Workshops para o avanzo do coñecemento e para a súa difusión entre os axentes interesados, tento aceitar as invitacións a impartir seminarios ou para asesorar entes públicos ou privados e, na medida do posible, colaboro cos medios de comunicación e escribo no blogue de Economics for Energy e tuiteo sobre os meus temas de especialización.


Descargar CV
On Distributional impacts and compensations from climate policies (RFF-CMCC EIEE)
Milano, 01-12-2023
On distributional impacts and compensations from environmental policies (PSE-ETH)
Paris, 02-11-2024
Distributional impacts and compensations from environmental policies: An illustration for Spain (LSE)
London, 12-10-2024
Impuestos ambientales en tiempos de crisis: Propuestas del Libro Blanco de Reforma Fiscal
Zaragoza, 25-05-2023